skip to Main Content
Noen Tanker Om Døden

Noen tanker om døden

Her er jeg igjen!

Helt siden jeg var liten, tenkte jeg på at jeg ville jobbe med døden,-
eller med fødsler. Dette med døden var ikke min mor helt med på….!
Noe SÅ trist og sørgelig skulle da ikke jeg, lille barnet, tenke på å jobbe med!

Men:
Dette med begravelser og begravelsesbiler, sorte klær og mystiske halvkvedede utsagn, blikk og gjemte følelser måtte jeg vel finne mer ut av…

Som barn fanget jeg opp mye uuttalt, sånn som veldig mange gjør, og fantasien og hodet jobbet mye med både fødsler og død,- fra mørke til lys –
fra lys til mørke. Eller? Noen sier at vi kommer til lyset når vi dør?!

Akkurat hva vi møter på den andre siden er det ingen som vet helt sikkert.
Derfor er vi alle i samme båt i så henseende. Det er det som er så fint!
Mange vil ha monopol på sannheten, men noen må da ha feil?

Vi skal heldigvis ikke avgjøre det!

Jeg liker å være underveis i samme båt med mine medmennesker.
I vår jobb skal vi hjelpe alle mennesker, uansett tro eller annet særpreg.

Når et menneske stiger inn i evigheten, går ut av vår jordiske tid, kan vi være
til hjelp med alt det praktiske. Noen ønsker å bidra selv med noe,
mens andre liker at vi tar oss av alt.

Vi forholder oss til de levende, de pårørende, og vi vet at de har mistet noe dyrebart og elsket. Det er så dyptgripende og så ugjenkallelig sannhet at heldigvis har kroppens hjerne en evne til å ”porsjonere” denne sannheten i mange tilfeller.

Det er faktisk mye omvendt likhet i fødsel og død! Begge deler forandrer livet til alle de som er rundt….

Det er rart å tenke på at min beste venninne fra barndommen er blitt jordmor,
og jeg begravelsesagent!

Hilsen Randi

Back To Top