skip to Main Content
Omsorg

Omsorg

I september var vi så heldige å få May Wenche Himle (Himle begravelsesbyrå) som første franchisetaker i Byglands Begravelsesbyråer. Hun er utdannet sykepleier og har jobbet som dette i mange år.

Arendal Begravelsesbyrå og Froland Begravelsesbyrå drives fortsatt av Knut R. Bygland. May Wenche betjener resten av Aust-Agder.

Som begravelsesagent har vi en jobb å gjøre. Vi skal veilede pårørende gjennom samtale og tilrettelegge for en verdig begravelse. Mye av dette er praktiske ting som skal ordnes.
Men OMSORG er kanskje like viktig. May Wenche er utdannet sykepleier og ønsker å bruke kompetansen sin for å gi nettopp omsorg og støtte i en vanskelig livssituasjon.

Jeg tror kvinner ofte er bedre på dette enn menn. Jeg er derfor veldig takknemlig og glad for at May Wenche er første Franchisetaker OG kvinne!

For nesten 30 år siden startet Randi og jeg opp Arendal Begravelsesbyrå og drev dette sammen i mange år. Vi var stort sett sammen i begravelser og ute i felten. Det var rart å se hvordan pårørende som oftest henvendte seg til henne når de hadde spørsmål og ting de lurte på. Dette gjaldt både kvinner og menn.

Sånn er det med May Wenche også. Selv om jeg er sjefen – så er det henne de spør…..
Jeg har også vært så heldig å få Josephine Kiarie med i styret – som sekretær.

Jeg håper å få engasjert så mange kvinner som mulig som fremtidige Franchisetakere i Byglands Begravelsesbyråer.

(Foto: Åmliavisa)

Back To Top